Uzņēmumiem

  • Gaisa un trokšņu piesārņojums;
  • Ierobežotas iespējas novietot privāto autotransportu un automašīnu skaita pieaugums;
  • Pieaugošs pieprasījums pēc ilgtspējīgiem un videi draudzīgiem risinājumiem;
  • Ierobežoti īsas mobilitātes risinājumi pilsētas centrālajā daļā.

Darbinieki pavada daļu savas darba dienas apmeklējot sanāksmes ārpus uzņēmuma vai apmeklējot klientus. Viens no izaicinājumiem ir darbiniekiem atrast visprecīzāko, visātrāko un ekonomiski izdevīgāko pārvietošanās iespēju.

Mūsu vīzija ir piedāvāt rīdziniekiem ērtu, ekoloģisku un inovatīvu mobilitātes risinājumu īsu attālumu pārvarēšanai ikdienā. Tas ļautu pilsētā samazināt gaisa un trokšņa piesārņojumu, kā arī palīdzētu tai kļūt par starptautiski atzītu un pievilcīgu zaļo inovāciju centru.

Mēs piedāvājam jaunu mobilitātes risinājumu, ja Jūs gribat pārvarēt īsus attālumus pilsētas centrālajā daļā kā arī ārpus tās. Tiek noslēgts sadarbības līgums, tiek saskaņota vieta, kur katru dienu tiek izvietots konkrēts skrejriteņu un/vai e-Auto skaits.

Piedāvājam Jūsu darbiniekiem izmantot skrejriteņus  un e-Auto par īpašu tarifu. Lai šo tarifu varētu izmantot, darbiniekam ir jāautorizējas ar kompānijas e-pasta adresi. Pārējās sadarbības nianses protams ir jaizrunā, jo tās mēs pielāgojam katram uzņēmumam individuāli! 

  • Iespēju pozicionēties kā ilgtspējīgam uzņēmumam, kas domā par pilsētvidi un dod ieguldījumu transporta problēmu mazināšanā pilsētā;
  • Iespēju ietaupīt līdzekļus, izmantojot izdevīgāko transportu un neturēt savu auto-parku;
  • Efektivitāti personāla resursa izmantošanā, netērējot darbinieku laiku nelietderīgi;
  • Tikt minētiem, kā zaļi un inovatīvi domājošiem.